Miljövänliga energikällor & grön energi

Vi lever i en tid där miljöarbete blir allt viktigare både för företag och dig som privatperson. Fler och fler använder sig av miljövänliga energikällor för att på så sätt bidra till en mer grön energi. Vad betyder egentligen begreppet grön energi, och vad specifikt är miljövänliga energikällor? Vi hjälper dig att reda ut detta, samt hur du smidigt kan bidra med att dra ditt strå till stacken.

Vad är grön energi?

Begreppet grön energi syftar på en mer klimatvänlig och hållbar miljö i vårt samhälle och på hela jorden. Miljöarbete blir bara större och större både bland företag och privatpersoner, och det är något som vi alltid bör tänka på i alla val vi gör. Alla kan bidra till en mer grön energi och miljö genom små saker som t.ex. sopsortering och val av olika produkter vi köper. Men vi kan även se över användningen av större faktorer som valet av miljövänliga energikällor. Lär dig mer om grön energi här.

Miljövänliga energikällor

Miljövänliga energikällor, eller förnybar energi som det även heter är de energikällor som ständigt fylls på med hjälp av jordens resurser. Dem behöver alltså inte produceras. Det finns även icke-förnybara energikällor som inte är lika miljövänliga, t.ex. fossila bränslen. Nackdelen med fossila bränslen är att dem måste produceras och leder då till stor miljöpåverkan som koldioxidutsläpp. Därför är miljövänliga energikällor mycket bättre då de skapas direkt från jordens tillgångar och bidrar till en mer grön energi.

Dessa räknas som miljövänliga energikällor:

  • Solenergi
  • Vindkraft
  • Vattenkraft
  • Bioenergi

Vill du läsa mer om miljövänliga energikällor och hur dem skiljer sig åt? Läs denna artikel från vattenfall.se för mer information.

Varför ska jag använda miljövänliga energikällor?

Till skillnad från icke förnybara energikällor, så är miljövänliga energikällor fria från farliga restprodukter och andra skadliga utsläpp som skadar vår jord och vår hälsa. Sverige har även flera klimatmål, varav ett är att 50% av den totala energianvändningen ska komma från förnybar energi under 2020. Genom att använda miljövänliga energikällor bidrar du alltså till Sveriges klimatmål, men också till jordens och din egen hälsa. Är du intresserad av att läsa mer om Sveriges energi-och klimatmål? Då kan du läsa mer här.

Förnybara energikällor - Fördelar

Det finns många positiva saker som kommer ut av användningen av förnybara energikällor. Fördelar som minskade koldioxidutsläpp, restprodukter och miljöföroreningar är bara några exempel. Här nedan ser du fler exempel.

Andra fördelar:

  • Bidrar till minskade utsläpp av fossila bränslen
  • Den globala uppvärmningen påverkas mindre
  • Energikällorna kan förnyas snabbt
  • Lägre kostnader för hushåll
  • Tillgångar av sol, vind & vatten tar inte slut

Vad kan man göra för att bidra till miljöarbete?

Både du som privatperson och stora företag kan bidra till ett bättre miljöarbete. Många tror att det endast är stora åtgärder som behövs, som att byta ut alla energikällor till miljövänliga energikällor istället. Men sanningen är att många små förändringar bidrar till ett förbättrat miljöarbete i längden. Det är därför viktigt att ha koll på vad du som privatperson kan göra för att bidra, genom t.ex. små förändringar i din vardag eller i ditt hushåll. Det kan vara allt från att äta mer ekologiskt, se över dina transporter och att installera solceller.

Om du jobbar på ett företag eller till och med äger ett företag finns det även flera aspekter att se över. Ni kan t.ex. se över hur ni återvinner era soppor, användningen av elektronik samt inköp av produkter som bidrar till en mer grön energi.

Miljöarbete företag

Jobbar du på ett företag, eller äger du kanske till och med ett eget företag? Har ni något uttalat miljöarbete som ni arbetar för? Det blir allt mer krav på företag att de ska arbeta och tänka grönt i verksamheten, då både konsumenter och leverantörer ställer mer krav på miljöarbete.

Förslag miljöarbete för företag

Aspekter som transporter, inköp och energikällor är saker som företag bör tänka på att anpassa i sitt miljöarbete. En annan stor aspekt är kontorsåtervinning. Många glömmer av hur viktigt det är med kontorsåtervinning och hur stor påverkan det har på miljön. Att ha det som en stående punkt i sitt miljöarbete på företaget bidrar till mer hållbarhet och det skapar även ordning och reda på kontoret. Läs mer om enkel återvinning för företag här och hur kontorsåtervinning kan påverka er arbetsplats.

Ett av de smidigaste sätten att öka återvinningen för företag är att sätta ut ett eller flera återvinningsskåp på arbetsplatsen. Dessa skåp återvinner farligt avfall, batterier och elektronik. Vissa återförsäljare kallar även skåp för sop- och källsortering för återvinningsskåp. Så bestäm först och främst vilken sorts skåp du är ute efter, och ta sedan del av våra tips på pålitliga återförsäljare inom området.

Miljöarbete hemma

Du som privatperson kan bidra med både stora och små förändringar i din vardag. Genom att se över t.ex. miljövänliga energikällor, elförbrukning, transporter och matinköp så kan du bidra mycket till en mer grön energi. Gillar du att spela Casumo Casino på datorn kan ett enkelt knep vara att inte glömma att stänga av datorn när du är klar.

En annan stor aspekt som du kan se över hemma är användning och installation av solceller. Det är något som gynnar både dig och miljön, då det både är miljövänligt och kostnadseffektivt. Vill du läsa mer om solceller och hur det fungerar? Besök vår sida installera solceller. Där hjälper vi dig att reda ut alla frågor kring solceller och dess miljöpåverkan.

Stötta & anlita företag som har miljöarbete i sin policy

Vi alla kan göra smarta val av produkter och företag som vi handlar av i vår vardag. Som privatpersoner kan vi tänka till vilka företag vi vill stötta, samt vilka produkter och tjänster vi vill ta del av. En bra idé är att alltid kolla hur företagets miljöarbete ser ut och om dem följer någon miljöpolicy. Varför inte välja företag som ansträngt sig för att anpassa sig till miljön genom tex produkter eller mer effektiva produktionsprocesser? Det kan också handla om att företag tillverkar produkter med högre kvalitét som gör att dem har en längre hållbarhet. Ett företags miljöarbete kan även handla om färre och mer effektiva transporter som bidrar till bättre miljöarbete.

liftexperten-logo