Installera solceller hemma - Miljövänligt hem

Att använda miljövänliga energikällor genom att installera solceller blir allt mer populärt, då det gynnar vår miljö och vår ekonomi. Solcellerna har inte bara en bra påverkan ur ett miljöperspektiv, utan de bidrar också till mindre elkostnader för ett hushåll.

Hur fungerar solceller?

Solceller är något som installeras på taket av en byggnad, exempelvis en villa, lägenhetshus eller annan lokal. Du som privatperson kan byta ut dina energikällor till solceller istället för annat el för att vara mer miljömedveten.

När man ska installera solceller kan man både ha dem som komplement till annan energikälla, eller låta dem stå för all elförbrukning hemma. Solcellerna placeras på taket och fångar upp solens energi när den lyser. Genom en växelriktare kan man sedan omvandla solens energi till riktig el som kan förbrukas i hemmet. Du kan alltså helt på egenhand producera din egen el, som dessutom är helt miljöanpassad!

Installera solceller hemma

Att installera solceller hemma behöver inte vara komplicerat eller tidskrävande. Genom att ta hjälp av exempelvis ecokraft.se kan du få hjälp att både beställa och installera solceller. De hjälper dig i alla steg från att designa, leverera, montera och installera solceller utefter dina förutsättningar och krav. De hjälper dig även med att komma med förslag på anpassningar för bästa möjliga resultat så som livslängd och väderstreck. Solceller kan inte placeras hur som helst utan måste ha vissa förutsättningar för att kunna producera så mycket el som möjligt.

Solceller väderstreck – Vart ska de placeras?

När du ska installera solceller bör du tänka efter vart placeringen ska vara på dina solceller. Väderstreck är viktigt att tänka på då det avgör hur solen skiner och hur mycket sol som cellerna fångar upp. För att få den bästa möjliga effekt ska du placera dina solceller i en sydlig riktning. Du ska även tänka på andra viktiga faktorer som skuggning och hur sluttningen på ditt tak ser ut.

Att tänka på inför installation:

  • Väderstreck – Sydlig riktning ger bäst effekt
  • Skuggning – Kommer skugga att täcka solcellerna?
  • Sluttning – Hur ser sluttningen ut på taket?

Vad kostar det att installera solceller?

Att installera solceller hemma kostar lite olika, beroende på storlek, energibehov och förutsättningarna. Men en ungefärlig genomsnittssumma för en installation ligger på ca 18 000kr per hushåll. Vanligtvis kan du begära en offert innan du lägger en beställning och då få reda på exakt pris utifrån dina förutsättningar. På Ecokraft.se kan du fylla i ett offertformulär om du vill installera solceller hemma. Då kan du skriva in uppgifter som typ av boende, förväntningar och krav.

Solceller livslängd

Du kan du räkna med en livslängd på ca 40år på dina solceller. Livslängd kan dock variera beroende på mängden elförbrukning och solcellernas placering. Men efter ca 40 år så kan det vara en bra idé att byta ut dem för att få bästa möjliga resultat. För att läsa mer kring solcellers livslängd och hur de ska skötas så kan du läsa denna artikel.

Fördelar med solceller

Fördelarna med solceller är många, främst att dem bidrar till en bättre miljö både för ditt hem och för hela planeten. Andra fördelar med att installera solceller är:

  • Förnybar energi
  • Producerar el gratis
  • Lång hållbarhet

Är det skadligt att installera solceller hemma?

Att installera solceller hemma är inte 100% miljövänligt, utan det har även en viss miljöpåverkan. Dem främsta miljöpåverkan sker i tillverkningen av solceller då de kräver mycket energi vid tillverkningen. Något annat som också är energikrävande är återvinningen av solceller. Något att tänka på är att själva produktionen av energi när solcellerna väl är installerade är helt miljövänligt och hållbart. Men det är självklart alltid bra att hålla koll på vilka negativa effekter det kan ha också. Du kan läsa mer om detta hos Energimyndigheten.

Andra miljövänliga energikällor

Är du intresserad av att lära dig mer om andra miljövänliga energikällor? Besök vår sida om miljövänliga energikällor för att veta mer om dem samt lära dig mer om grön energi.

Miljöanpassning för företag

Leverantörer, anställda och konsumenter ställer mer och mer krav på miljöanpassade företag. Vill du veta mer om hur företag kan arbete mer miljöeffektiv genom t.ex. enkel återvinning och pappersåtervinning? Läs mer på vår sida om enkel återvinning för företag.